Αρχές δημοσίευσης

Howtobuildauk.com ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

 

  • Η κύρια λειτουργία της διαδικτυακής δημοσιογραφίας είναι να βρίσκει γεγονότα και να τα παρουσιάζει στοτο public να μεταφέρει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, χωρίς παραποίηση, υπερβολή και πίεση.
   Κανείς δεν επιτρέπεται να κάνει δημοσιεύσεις λόγω της φυλής του, του φύλου του, της κοινωνικής του θέσης ή της σχέσης του, των θρησκευτικών του πεποιθήσεων ή των σωματικών του ελλείψεων ταπεινώνεται ή καταδικάζεται.

0004}

  • περιορισμός της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της έκφρασης. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εκπομπή που θα κλονίσει τη γενική ηθική κατανόηση, τα θρησκευτικά αισθήματα και τα βασικά θεμέλια του οικογενειακού θεσμού.
   Δεν επιτρέπονται ψευδώνυμα και εκφράσεις που υποβιβάζουν, υποβιβάζουν ή συκοφαντούν άτομα και οργανισμούς πέρα ​​από τα όρια της κριτικής
   Κανείς δεν μπορεί να βρεθεί “ένοχος” εκτός εάν η ενοχή του μπορεί να καθοριστεί με δικαστική απόφαση.
   Ειδήσεις που ερευνώνται στο πλαίσιο της δημοσιογραφίας δεν μπορούν να δημοσιευτούν χωρίς να ερευνηθούν και χωρίς να δηλωθούν τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτές ή/και χωρίς να είμαστε σίγουροι για την ακρίβειά τους.

 

  • Εκτός εάν είναι προς το δημόσιο συμφέρον, τα μηνύματα δεν μπορούν να σταλούν μέσω μεθόδων όπως η χρήση κρυφής κάμερας, η παράνομη εγγραφή ήχου ή η είσοδος σε ιδιωτική ιδιοκτησίαως επίθεση μπορεί να θεωρηθεί για τα προσωπικά δικαιώματα του ενδιαφερόμενου ατόμου.
   Κατά την έρευνα, την επεξεργασία και τη δημοσίευση ειδήσεων είναι απαραίτητο να συμπεριφέρεστε πάντα με ισορροπημένο, τεκμηριωμένο και αντικειμενικό τρόπο. Η γνώμη του κατηγορουμένου περιέχεται στις δημοσιευμένες ειδήσεις. Εάν το ενδιαφερόμενο άτομο δεν αντιδράσει ή δεν είναι δυνατή η επικοινωνία,Αυτό θα ανακοινωθεί στην ίδια είδηση. Δεν γίνονται περιλήψεις ή αλλαγές στις δημοσιευμένες αναφορές που θα καθιστούσαν το άτομο ακατανόητο ή γελοίο. Η πηγή και η ημερομηνία αναφέρονται ξεκάθαρα στις δημοσιευμένες αναφορές.0010} 

    • Όλες οι δημοσκοπήσεις δημοσιεύονται με σαφή ένδειξη του ονόματος του ερευνητικού ιδρύματος, του αιτήματος και της χρηματοδότησής του, της ημερομηνίας και του αριθμού των ερωτηθέντων και τωνμέθοδος έρευνας.

    

    • Προγράμματα που ενθαρρύνουν ή υποκινούν τη βία και τον εκφοβισμό, επηρεάζουν αρνητικά τα παιδιά και υποκινούν το μίσος καιθα αποφευχθεί η εχθρότητα μεταξύ ατόμων, κοινοτήτων και διεθνών.
     Το δικαίωμα απάντησης και διάψευσης λόγω ψευδούς δημοσίευσης γίνεται σεβαστό και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα.
     Το How To Build Uk δημιουργεί μηχανισμούς που ενεργοποιούνται τακτικά για να διορθωθεί το λάθος του.

    

Back to top button